Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Studia doktoranckie

Program studiów cykl 2016/2017

 Obowiązuje doktorantów rozpoczynających studia w roku akademickim  2016/2017

 

Program studiów cykl 2015/2016

  Obowiązuje doktorantów rozpoczynających studia w roku akademickim  2015/2016


Program studiów cykl 2014/2015

 Obowiązuje doktorantów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015


Program studiów cykl 2013/2014

 Obowiązuje doktorantów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014.


Program studiów cykl 2012/2013

 Obowiązuje doktorantów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013.


Karty modułów od cyklu 2015/2016

Lp.

Nazwa modułu

Semestr

Moduły Podstawowe

1_1

Procesy nieidealne w inżynierii chemicznej

1, 3

1_2

Wybrane procesy technologii chemicznej

1-3

1_3

Metody instrumentalne w badaniu materiałów organicznych i nieorganicznych

1-3

Moduły kierunkowe

2_1

Elementy stereochemii

4-6

2_2

Metody badań przebiegu reakcji organicznych

4-6

2_3

Wybrane zagadnienia nowoczesnej syntezy organicznej

4-6

2_4

Funkcjonalizowane polimery i obszary ich wykorzystania

4-6

2_5

Fizykochemia złożonych układów ekstrakcyjnych

4-6

2_6

Matematyczne podstawy planowania eksperymentu

4-6

2_7

Metody badania kwasów nukleinowych

4-6

2_8

Metody elektrochemiczne w badaniach chemicznych

4-6

2_9

Metody NMR w badaniu biocząsteczek

4-6

2_10

Metody NMR w badaniu struktur związków chemicznych

4-6

2_11

Wybrane zagadnienia z biochemii

4-6

2_12

Obliczenia komputerowe i metody numeryczne w chemii

4-6

2_13

Modelowanie i inżynieria procesów polimeryzacji

4-6

2_14

Nowoczesne metody syntezy i modyfikacji polimerów

4-6

2_15

Wybrane zagadnienia z technologii poliuretanów

4-6

2_16

Strategia i logika w syntezie chemicznej

4-6

2_17

Chemia Heterocykli

4-6

2_18

Wybrane zagadnienia ze współczesnej katalizy

4-7

2_19

Badanie właściwości fizykochemicznych biomateriałów i materiałów farmaceutycznych metodami analizy termicznej

4-7

2_20

Szkło i ceramika specjalna

4-6

Moduły specjalistyczne

3

Seminarium doktoranckie

2-7

5-8

4_1

Zaawansowane technologie materiałów ceramicznych

4-6

4_2

Projektowanie, synteza i aktywność adrenergiczna β-blokerów

5-6

4_3

Kompozyty polimerowo-włókniste

5

4_4

Modyfikacja tworzyw polimerowych

5

4_5

Wybrane zagadnienia z technologii poliuretanów

5-6

4_6

Zaawansowana analiza termiczna materiałów polimerowych  i niepolimerowych

5-6

4_7

Polimery o zwiększonej odporności termicznej

5-6

4_8

Sposób odżywiania jako źródło sprawności intelektualnej i psychofizycznej

4-6

Konwersatoria-Seminaria-Praktyki

5

Nowoczesne techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych

1

6

Seminarium pedagogiczne

1

7

Metodologia przygotowania tekstu naukowego

2

8

Prawne i etyczne aspekty działalności naukowej

2

9

Ekonomiczne aspekty działalności naukowej

 

10

Język obcy – Język angielski

1,2

11

Praktyka zawodowa w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych

1-2, 3-4, 5-6, 7-8

 

 


Wydział Chemiczny

Pracownie Wydziału

Zajęcia dydaktyczne

Galeria oprogramowania

Administrator serwisu -

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności