Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Parametryczna ocena nauczycieli akademickich WCh

UCHWAŁA Nr 12/2014
Rady Wydziału Chemicznego PRz
z dnia 23 kwietnia 2014 r.


w sprawie: zatwierdzenia punktacji dla poszczególnych obszarów
działalności nauczyciela akademickiego podlegającego
parametrycznej ocenie oraz punktacji z całości oceny
przyporządkowanej opisowej skali ocen.


FAQ

 • Jakie materiały dołączyć do arkusza oceny?
  Każda forma aktywności za która oceniający wpisuje punkty powinna być udokumentowana w formie załącznika. Załącznikiem może być (jedna strona): kopia tytułowej strony publikacji, materiałów konferencyjnych, kopia pisma lub maila z podziękowaniem za recenzje, strona wniosku grantowego lub umowy itp. W przypadku trudności  z udokumentowaniem danej formy aktywności np. odbycie stażu zagranicznego, udziału w konsorcjum lub w sieci badawczej dopuszczalne jest złożenie oświadczenia. Punkty za prace dyplomowe i praktyki dyplomowe należy udokumentować, podając imiona i nazwiska dyplomantów.
 • Jeżeli opracowane przeze mnie zostały tylko ćwiczenia w ramach modułu kształcenia to czy mogę przyznać sobie 1 pkt?
  Tak.
 • Czy mogę przyznać sobie 1 pkt. za fakt umieszczenia materiałów czy 1pkt. za każdy przedmiot oddzielnie?
  Umieszczenie materiałów z każdej formy i przedmiotu punktowane jest osobno.
 • Czy punktacja dotyczy tylko materiałów opracowanych w  okresie podlegającym ocenie?
  Tak, punktacja dotyczy tylko ocenianego okresu.
 • Ile punktów należy przypisać za rozdział w monografii konferencyjnej o objętości powyżej 4 stron, cytowanej  co najmniej w jednej z baz - Journal Citation Report (JCR), Web of Science (WoS), European Reference lndex for Humanities (ERIH)?
  Zgodnie z wytycznymi przysługuje 5 pkt; fakt cytowania publikacji odnotowywany jest w innej pozycji arkusza.
 • Jeżeli dana publikacja była przeze mnie powtórnie recenzowana po poprawkach autorów, liczę ją jednokrotnie czy dwukrotnie?
  Dwukrotnie, pamiętając o konieczności udokumentowania podwójnej recenzji.
 • Ile punktów przysługuje za współautorstwo ustnego wystąpienia konferencyjnego, jeżeli wystąpienie prezentował inny współautor?
  0,5 pkt, podobnie jak za poster konferencyjny.
 • Jak udokumentować liczbę cytowań lub indeks Hirscha?
  Np. załączając wydruk zrzutu ekranu z wybranej bazy danych.
 • Jak punktować koordynację więcej niż jednego modułu?
  Po 1 pkt za każdy moduł.
 • Jak punktować publikacje dydaktyczne?
  Dla każdej formy zajęć i każdego rodzaju materiałów osobno.
 • Czy w pkt. dotyczącym kierowania lub udziału w projektach badawczych liczy się kwota projektu na rok czy koszt całego projektu?
  Powinno uwzględniać się kwotę całego projektu. Dla każdego projektu przyznaje się punkty niezależnie od innych projektów.

Wydział Chemiczny

Pracownie Wydziału

Zajęcia dydaktyczne

Galeria oprogramowania

Administrator serwisu -

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności