Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Gospodarka odpadami chemicznymi

Zwroty R i S oraz H i P

  • Zwroty ryzyka (inaczej zwroty R, ang. R-phrases) to zwroty mające na celu poinformowanie użytkownika substancji (lub mieszaniny chemicznej) o ryzyku wynikającym z korzystania i kontaktu z nią: R.pdf
  • Zwroty bezpieczeństwa (inaczej zwroty S, ang. Safety phrases, S-phrases) to oznaczenia na opakowaniu substancji chemicznej lub mieszaniny chemicznej określające sposób prawidłowego postępowania w celu zminimalizowania ryzyka związanego z używaniem tej substancji (lub preparatu): - S.pdf
  • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (inaczej: zwroty H, ang. Hazard Statements) – oznaczenia na etykietach substancji chemicznych i mieszanin określające zagrożenie oraz opisujące charakter i nasilenie zagrożeń stwarzanych przez substancję lub mieszaninę, wprowadzone przez Rozporządzenie CLP wdrażające Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) na obszarze Unii Europejskiej. Zwroty H mają do 2015 roku całkowicie zastąpić zwroty ryzyka, które są nadal dopuszczone przejściowo do stosowania w określonych sytuacjach zdefiniowanych w Rozporządzeniu CLP: - H.pdf
  • Zwroty wskazujące środki ostrożności (inaczej: zwroty P, ang. Precautionary statements) – oznaczenia na etykietach substancji chemicznych i mieszanin informujące o zalecanych środkach ostrożności służących zapobieganiu lub zminimalizowaniu szkodliwych skutków dla zdrowia ludzkiego lub dla środowiska wynikających z zagrożeń stwarzanych przez niebezpieczny produkt. Wprowadzone przez Rozporządzenie CLP wdrażające Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) na obszarze Unii Europejskiej. Zwroty P mają do 2015 roku całkowicie zastąpić zwroty bezpieczeństwa (S), które są nadal dopuszczone przejściowo do 2015 do stosowania w określonych sytuacjach zdefiniowanych w Rozporządzeniu CLP: P.pdf

Dokumenty i materiały związane z gospodarką odpadami


Etykiety do oznaczania pojemników z odpadami

Etykiety na pojemniki z odpadami do pobrania w formacie pdf

 

Rodzaj odpadów

 

Etykieta 130x90 Etykieta 87x60
Bardzo toksyczne niepalne
Bardzo toksyczne palne
Ciekłe organiczne bez fluorowców
Ciekłe organiczne z fluorowcami
Niepalne stałe
Niezidentyfikowane
Palne stałe
Rtęć
Sole nieorganiczne pH 6-8

 


Wydział Chemiczny

Pracownie Wydziału

Zajęcia dydaktyczne

Galeria oprogramowania

Administrator serwisu -

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności