Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Aktualności
19-10-2016

Aktualne nabory wniosków do konkursów POIR, FNP i RPO

 

W naborach wniosków w ramach PO IR oraz RPO WP beneficjentem nie może być Uczelnia, jednak ze względu na możliwość udziału Uczelni w charakterze podwykonawcy nabory te zostały także przedstawione:

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój:

 
1) Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” – IUSER,
 
Termin składania wniosków: 21.11.2016-30.12.2016
 
Beneficjenci: Przedsiębiorstwa lub konsorcja składające się wyłącznie z przedsiębiorców:
 
W ramach konkursu przyjmowane są wnioski o dofinansowanie obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt, w którym nie przewidziano  eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.
 
Beneficjenci (przedsiębiorcy) część prac B+R mogą powierzyć podwykonawcy.
 
Uczelnia może realizować część prac na zasadzie podwykonawstwa.
 
Link do całej dokumentacji konkursowej:
 
 
 
2) Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” – PBSE,
 
Termin składania wniosków: 02.11.2016-20.12.2016
 
Beneficjenci: Przedsiębiorstwa lub konsorcja składające się wyłącznie z przedsiębiorców:
 
W ramach konkursu przyjmowane są wnioski o dofinansowanie obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.
 
Beneficjenci (przedsiębiorcy) część prac B+R mogą powierzyć podwykonawcy.
 
Uczelnia może realizować część prac na zasadzie podwykonawstwa.
 
Link do całej dokumentacji konkursowej:
 
 
 
3) Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP"
 
Termin składania wniosków: 06.06.2016 30.01.2017 r.
 
Beneficjenci: Mikro, mali lub średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.
 
W ramach konkursu dofinansowanie przeznaczone jest na realizację  projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego.
 
Uczelnia może pełnić rolę wykonawcy powyższej usługi.
 
Link do całej dokumentacji konkursowej:
 
 
 
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

 
1) Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia
 typ projektu: Infrastruktura B+R
 
Termin składania wniosków: 30.09.2016-29.12.2016
 
Beneficjenci: Przedsiębiorstwa oraz instytucje otoczenia biznesu.
 
Uczelnia może świadczyć usługi w zakresie przygotowania agendy badawczej  (kompleksowy opis rodzaju i zakresu planowanych prac B+R oraz zastosowania tych prac w gospodarce), stanowiącej obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie.
 
Link do całej dokumentacji konkursowej:
 
 
 
2) Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia 
typ projektu: Prace B+R
 
Termin składania wniosków: konkurs planowany do ogłoszenia w IV kwartale 2016 r.
 
Beneficjenci: Przedsiębiorstwa
 
W ramach konkursu dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów B+R przedsiębiorstw, obejmujące realizację badań  przemysłowych, prac rozwojowych, w tym   prac   demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i  przygotowaniem  do  wdrożenia  wyników  prac  B+R w działalności  gospodarczej. Projekty polegające wyłącznie na wdrożeniu prac B+R nie będą przedmiotem wsparcia w ramach typu projektu
 
Uczelnia będzie mogła realizować część prac B+R na zasadzie podwykonawstwa.
 

Konkursy z Fundacji na rzecz Nauki Polskiej:

 
1) Program TEAM
 
Celem programu TEAM jest rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata (niezależnie od ich narodowości) w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego.
 
Terminy kolejnych naborów:
 
rozpoczęcie: 15.11.2016 --- termin składania wniosków: 15.01.2017
 
rozpoczęcie: 20.04.2017 --- termin składania wniosków: 20.06.2017
 
Dokumentacja konkursowa: http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/
 
 
2) Program TEAM-TECH
 
Celem programu TEAM-TECH jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych (niezależnie od narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych.
 
Terminy kolejnych naborów:
 
rozpoczęcie: 15.11.2016 --- termin składania wniosków: 15.01.2017
 
rozpoczęcie: 20.04.2017 --- termin składania wniosków: 20.06.2017
 
 
 
3) Program TEAM-TECH Core Facility
 
Celem programu TEAM-TECH jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych (niezależnie od narodowości) posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych.
 
Terminy kolejnych naborów:
 
rozpoczęcie: 15.11.2016 --- termin składania wniosków: 15.01.2017
 
rozpoczęcie: 20.04.2017 --- termin składania wniosków: 20.06.2017
 

 

Wydział Chemiczny

Pracownie Wydziału

Zajęcia dydaktyczne

Galeria oprogramowania

Administrator serwisu -

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności