Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 
politechnika
Aktualności
16-03-2016

POLYGENIUS – efektywne wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych

 

 

Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej wspólnie z partnerami  Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu, Politechniką Krakowska, Politechniką Wrocławska, Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” utworzyły Centrum Kompetencji w zakresie chemii, technologii i przetwórstwa tworzyw polimerowych POLYGENIUS.

Podstawowym zadaniem Centrum Kompetencji jest umocnienie współpracy między jednostkami naukowymi, badawczo-rozwojowymi i przemysłowymi. W szczególności działania centrum są ukierunkowane na rozwój badań naukowych, wdrożeń nowoczesnych technologii i produktów oraz szkoleń w zakresie chemii i technologii polimerów

Zacieśnienie współpracy między uczelnią, przedsiębiorstwami oraz instytucjami otoczenia biznesu, które wspierają tworzenie i wdrażanie innowacji jest konieczne aby sprawnie i efektywnie aplikować o fundusze z nowej perspektywy finansowej UE.

 

Wydział Chemiczny dysponuje nowoczesną i unikatową aparaturą oraz zapleczem laboratoryjnym wspierającym realizowane zadania badawcze w dziedzinie chemii i technologii polimerów.

Posiadamy doświadczenie i umiejętności w zakresie:

realizowania prac naukowo-badawczych obejmujących syntezę polimerów (m.in. poliuretanów, żywic epoksydowych, poliestrowych, polimerów ciekłokrystalicznych, ceramicznych tworzyw porowatych, polimerów hiperrozgałezionych, jonomerów), modyfikację polimerów (m.in. otrzymywanie nanokompozytów, uniepalnianie tworzyw polimerowych), przetwórstwo polimerów (m.in. wtryskiwania, wytłaczania  termoplastów i/lub duroplastów, otrzymywanie powłok, pianek);

doboru i optymalizacji warunków syntezy i przetwórstwa tworzyw polimerowych;

charakteryzowania i oceny właściwości reologicznych, mechanicznych, termicznych, palności, odporności na starzenie, właściwości powierzchniowych tworzyw polimerowych;

analizowania wyników procesowych i doradztwo w celu rozwiązywania różnorakich problemów technologicznych  i procesowych

aplikowania o fundusze na realizację przedsięwzięć badawczych z różnych źródeł (m.in. NCN, NCBiR, fundusze strukturalne, Horyzont 2020)

projektowania syntez i sposobów modyfikacji chemicznej i fizycznej materiałów polimerowych;

projektowania materiałów polimerowych do zastosowań typowych (m.in. powłoki, materiały konstrukcyjne) i specjalnych (m. in. biomateriały, nanokompozyty);

modelowania przemian chemicznych i biochemicznych oraz modelowanie właściwości fizykochemicznych związków organicznych

projektowania procesów technologicznych poprzez zastosowanie programów do komputerowego modelowania i wspomagania inżynierii procesowej i reakcji polimeryzacji

tworzenia alternatywnych sposobów syntezy i modyfikacji tworzyw polimerowych

wyszukiwania możliwości nowych zastosowań dla powszechnie stosowanych materiałów polimerowych

wdrażania procesów technologicznych otrzymywania i przetwarzania tworzyw sztucznych

prowadzenia szkolenia personelu w odpowiedzi na zapotrzebowanie przedsiębiorstw

 

Szczegółowy opis możliwości Centrum Kompetencji można znaleźć na platformie https://polygenius-iati.e-science.pl/home/

Informacje o centrum znajdują się również na stronie internetowej Konsorcjum „Instytut Autostrada Technologii I Innowacji” (IATI)

http://iati.pl/centra/centrum-kompetencji-w-zakresie-chemii-technologii-i-przetworstwa-tworzyw-polimerowych-polygenius/

 

Przedsiębiorców zainteresowanych współpracą czy wspólnym aplikowaniem o środki na finansowanie przedsięwzięć zapraszamy do współpracy:

 

Kontakt:

Kierownik Centrum Kompetencji POLYGENIUS

Prof. dr hab. inż. Henryk Galina

e-mail: hgal@prz.edu.pl

tel./fax (0 17) 854 36 55

 

 

 

Wydział Chemiczny

Pracownie Wydziału

Zajęcia dydaktyczne

Galeria oprogramowania

Administrator serwisu -

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności